BHP w salonie beauty


Świat drobnoustrojów jest dynamiczny i ciągle się zmienia. Zadaniem właściciela zakładu i personelu branży beauty jest stałe monitorowanie postępów nauki, zmian w aktach prawnych oraz wdrażanie nowości do swojej przestrzeni pracy.

To musisz mieć:

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe

– nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku

– nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

– nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi


Właściciel salonu

– Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia,
– ocena ryzyka zawodowego,
– szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami w przeciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 5 lat,
– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy),
– szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego (zalecane),
– szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (zalecane),


Recepcjonistka

– Szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia,
– ocena ryzyka zawodowego,
– szkolenie okr. BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (zgodnie z §14 ust. 2 pkt 5) w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 5 lat,
– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy),


Kosmetyczka, fryzjer, piercer, tatuażysta, masażysta itp.

– szkolenie wstępne BHP w dniu zatrudnienia,
– ocena ryzyka zawodowego,
– szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powtarzane raz na 3 lata,
– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jeżeli jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy),
– szkolenie z zakresu substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (zalecane)