Cz.II. Bezpieczna praca w covid-19W całym kraju sektor beauty pracuje w reżimie sanitarnym. Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw.

Przeczytaj najważniejsze wytyczne (stan na dzień 18.02.2021 r).odnoszące się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci. Materiały specjalnie dla Państwa udostępniliśmy ze strony rządowej gov.pl


Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu

1 – Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między pracownikami).


2 – Preferowane odprawy zdalne (kontakt telefoniczny lub mailowy).


3 – Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 1,5 m).


4 – Organizacja stanowisk pracy – zalecana odległość 1,5 m; w przypadku braku możliwości zapewnienia zalecanej odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.


5 – Reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.


6 – Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.


7 – Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.


8 – Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.


9 – Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.


10 – Zalecane świadczenie usług w  gabinecie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstageach i pokazach zawodowych.


11 – Zalecany pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.


12 – Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.  


13 – W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.


14 – Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
• występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
• jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
• zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
• w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 


15 – Wytyczne dla pracowników:

• Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

• Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym:
– odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu);
– maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
– rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).


Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.

• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.

• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

• Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

• Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby klient także ich nie używał.

• Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.


16 – Wytyczne  dla klientów:

• Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

• Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

• Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących, w przypadku gdy wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun.


17 – Wytyczne dla realizowania kosmetycznych usług szkoleniowych:

• Wytyczne  dla prowadzącego:

– Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
– Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
– Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, w przypadku gdy wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun  / możliwy model do ćwiczeń.
– Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ( w przypadku gdy uczestnik wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun).


Wytyczne  dla uczestnika:

– Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
– Nie używać telefonów komórkowych w gabinecie.
– Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących ( w przypadku gdy uczestnik wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun).
– Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (fartuch, jednorazowe rękawiczki i osłonę ust i nosa)


18 – Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:

• zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,

• nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie  spełniające  jego funkcję,  jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.

Poinformuj klienta o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych.

Zaleca się umożliwienie klientowi zakup lub bezpłatne otrzymanie maski w salonie.

Opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet zapewnia:

• peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,

• bieliznę jednorazową,

• śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.