Cz. III. Bezpieczna praca w covid-19


To się dzieje naprawdę! Od 13 maja  2020r. na stronie gov.pl udostępniono wytyczne odnoszące się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci. 

W całym kraju sektor beauty pracuje w reżimie sanitarnym. Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw.


Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie)

1 – Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu.

2 – Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.

 3 – Zapewnienie klientom środków  do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji/kasy lub przy wejściu/wyjściu. 

4 – Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie i/lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos jeśli pozwala na to specyfika zabiegu.

5 – Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

6 – Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.

7 – Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości, jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.

8 – Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

9 – Zaleca się rezygnację z serwowania napojów.

10 – Dodatkowo zaleca się:

• usunąć testery, warto mieć wizualne instrukcje stosowania produktu i jego korzystnego działania dla klienta,

• zastąpić przybory/ narzędzia/ akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami/ narzędziami/ akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.

12 – Umawianie wizyt zdalnie przez Internet/telefon.

13 – Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.

14 – Zabezpieczenie urządzenia wykorzystywanego podczas zabiegu; każdorazowo dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie na to nie pozwala opcjonalnie foliowanie panelu urządzenia jeśli nie zakłóca to jego pracy.

15 – Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, zapewnienie w toaletach jednorazowych ręczników papierowych.