Gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną i etyczną obsługę, pomoc i doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzebGłównym celem działalności firmy jest świadczenie usługi dekontaminacji narzędzi a także zabiegów kosmetycznych oraz masaży, szkolenie pracowników branży wellness i spa.

Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dbamy przede wszystkim o utrzymanie i zaspakajanie wszystkich naszych stałych klientów. Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój naszej firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrażamy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy 9001.

Politykę Jakości zamierzamy urzeczywistniać między innymi poprzez realizację następujących celów strategicznych:
• zaangażowanie pracowników w realizację usług;
• pozyskiwanie nowych klientów rynku;
• wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;
• zapewnianie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
• ciągłe doskonalenie skuteczności oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością;
• stałą troskę o jakość usług;
• poprawę efektywności ekonomicznej.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jaki jest pozytywny wynik ekonomiczny i ekspansja na rynku krajowym a także poprzez ściśle sparametryzowane cele operacyjne zapisane w Księdze Jakości. Kierownictwo firmy zobowiązuje wszystkich pracowników do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.