ISO GHP GMP

POLITYKA JAKOŚCI

           

            Dzięki 15 letniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej i odważnej kadrze, gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną i etyczną obsługę, pomoc i doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzeb. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług sterylizacji oraz usług szkoleniowych dla branży beauty i spa, w tym  usługi i służba BHP oraz usługi dekontaminacji narzędzi. Firma posiada nowej generacji sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zadań wynikających z zakresu prowadzonej działalności.

Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dbamy przede wszystkim o utrzymanie i zaspakajanie wszystkich potrzeb naszych klientów.

            Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój naszej Spółki zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrażamy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO  9001:2015-10.

            Politykę Jakości zamierzamy urzeczywistniać między innymi poprzez realizację następujących celów strategicznych:

  • zaangażowanie pracowników w realizację usług;
  • pozyskiwanie nowych klientów rynku;
  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;
  • zapewnianie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
  • ciągłe doskonalenie skuteczności oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością;
  • stałą troskę o jakość usług;
  • poprawę efektywności ekonomicznej.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny i ekspansja na rynku krajowym a także poprzez ściśle sparametryzowane cele operacyjne zapisane w Księdze Jakości.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do aktywnego wspierania  funkcjonującego już  Systemu Zarządzania Jakością a także do ciągłego jego doskonalenia.

Prezes Zarządu  

Dorota Kalinowska       

Gdańsk, dnia 02.01.2020r