Ampułka do testu biologicznego

Kategoria:

Opis

Biologiczne ampułkowe testy / wskaźniki BT20 Bionova firmy Terragene zawierają niepatogenne, standardowe, wysokoodporne przetrwalniki określonych szczepów bakterii zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Pozwalają na monitorowanie procesów sterylizacji parą wodną.

Zgodnie z zaleceniami AAMI, ADA i CDD, w sterylizatorach parowych należy przeprowadzać testy biologiczne przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej codziennie i dla każdego wsadu, który zawiera implant oraz bezwzględnie po każdej naprawie urządzenia.

Cechy i zalety:

  • ampułka jest kompatybilna z najpopularniejszymi inkubatorami dostępnymi na rynku;
  • posiada wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki (zmiana barwy na brązową);
  • stosowany w dowolnym cyklu sterylizacji parą wodną w przedziale temperatur 121°C – 134°C.

 

Dodatkowe informacje:

Ampułkę ze wskaźnikiem biologicznym należy umieścić wewnątrz reprezentatywnego pakietu poddawanego sterylizacji lub osobno (wewnątrz komory sterylizatora w opakowaniu papierowo-foliowym) w najtrudniej dostępnych miejscach sterylizatora. Poddać załadunek cyklowi sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Po wykonaniu cyklu sterylizacyjnego należy wyjąć wskaźniki biologiczny ze sterylizatora i odczekać co najmniej 5 minut, a następnie wyjąć wskaźniki z opakowań. Pozostawić wskaźnik do ostudzenia w temperaturze pokojowej. Następnie należy sprawdzić zmianę koloru paska wskaźnika chemicznego na etykiecie testu. Jeśli kolor się zmienił, oznacza to, że sterylizacja parowa się odbyła (wskaźnik ten jednak nie potwierdza, czy proces sterylizacji był prawidłowy). Aktywacja wskaźnika następuje poprzez rozkruszenie szklanej fiolki, np. za pomocą specjalnego przyrządu. Krążek bibuły musi zostać całkowicie obmyty pożywką. W razie wątpliwości delikatnie wstrząsnąć, bądź kilkukrotnie delikatnie stuknąć nią o twardą powierzchnię, trzymając wskaźnik w pozycji pionowej.

Należy pamiętać, iż obmycie krążka bibuły pożywką musi nastąpić zaledwie minutę przed włożeniem wskaźnika do inkubatora. Sam wskaźnik należy umieścić w inkubatorze nie dłużej niż w czasie 1 godziny od chwili gdy został wyjęty ze sterylizatora.

Należy aktywować również wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako próbę kontrolną pozytywną, której celem jest potwierdzenie prawidłowych warunków inkubacji (czyli prawidłowej pracy inkubatora) i żywotność mikroorganizmów.

Kolejnym krokiem jest włożenie wskaźnika biologicznego do grzałki inkubatora i rozpoczęcie cyklu inkubacji. Nie należy zapomnieć o sprawdzaniu wskaźnika biologicznego w regularnych odstępach czasu, kontrolując zmianę kolorów. Odczyty powinno dokonywać się w dogodnych odstępach co około 10 godzin. Wskaźnik biologiczny powinniśmy inkubować przez minimum 24 godziny. Jeśli inkubowane w odpowiednich warunkach, spory bakteryjne wzrosną oznacza to, że sterylizacja była nieskuteczna. Jeśli z kolei po określonym czasie inkubacji wzrost bakterii nie zostanie zaobserwowany, oznaczać to będzie, że odpowiednie warunki sterylizacji zostały osiągnięte.

Wzrost mikroorganizmów jest obserwowalny przez zmianę koloru pożywki. Gdy po 24 godzinach inkubacji nie widać zmiany koloru, oznacza to wynik negatywny – sterylizacja była prawidłowa.

Jeżeli proces sterylizacji przebiegł prawidłowo, nie powinna nastąpić zmiana koloru pożywki. W przypadku gdy spory przeżyją, nastąpi zmiana koloru pożywki z fioletowego na żółty, co oznacza, że proces przebiegł nieprawidłowo.

Wyniki są ważne jedynie, jeżeli pozytywna próba kontrolna wskaźnika wykazuje wzrost bakterii.  

Jeśli zaobserwowano wynik pozytywny, proszę zrewidować proces (temperaturę i czas ekspozycji) i skontrolować sterylizator pod kątem usterek.

Wraz z produktem otrzymają Państwo aktualny certyfikat analizy na dostarczoną serie testów.

Zalecenia dotyczące przechowywania:

  • w zaciemnionym miejscu;
  • w temperaturze od 10°C do 30°C.