NIEZBĘDNIK HIGIENY

699.00 

Wydanie: Gdańsk, 1, 2021
Copyright: 2021
Autorki: Dorota Kalinowska
Wydawca: ObsługaSPA.pl 1 sp. z o.o.

Autor: Dorota Kalinowska

Kategoria: Tag:

Opis

Niezbędnik Higieny to edytowalne wzory większości dokumentów bhp i sanitarnych, które są wymagane w praktycznie każdej firmie.

Sanitarne:

 1. Check lista zagadnień higienicznych do wdrożenia
 2. Słowniczek pojęć sanitarno-higienicznych
 3. Procedura mycia rąk
 4. Instrukcja mycia rąk
 5. Procedura dezynfekcji rąk
 6. Instrukcja mycia rąk
 7. Postępowanie z odpadami
 8. Postępowanie z narzędziami i akcesoriami po zabiegu
 9. Postępowanie z powierzchniami skażonymi materiałem organicznym
 10. Postępowanie z brudną bielizną
 11. Postępowanie z czystą bielizną
 12. Postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 13. Zasady higieny dla pracowników mobilnych
 14. Procedura poprawnej dezynfekcji
 15. Procedura poprawnej sterylizacji
 16. Procedura higieny zakładu pracy
 17. Plan higieny zakładu pracy
 18. Protokół sterylizacji
 19. Protokół testu biologicznego Sporal A
 20. Higiena na stanowisku pracy pracownika beauty
 21. Oświadczenie dotyczące usytuowania pomieszczeń pracy
 22. Wniosek na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie zlokalizowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu
 23. Wniosek na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym
 24. Wniosek na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń
 25. Książka kontroli
 26. Rejestr pralni
 27. Rejestr zakłóć lub ekspozycji błoń śluzowych
 28. Rejestr zapoznania się z procedurami sanitarnymi
 29. Rejestr higieny stanowiska sterylizacji
 30. + procedury covid-19
 31. Wytyczne sanitarne covid-19


Państwowa Inspekcja Pracy

 1. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie PIP
 3. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy PIP


Ochrona przeciwpożarowa

 1. Check lista do wdrożenia: gaśnica, jej wymiary i waga, instrukcje, piktogramy, oznakowania dróg ewakuacyjnych


Medycyna Pracy

 1. Harmonogram wykonywania badań profilaktycznych pracowników
 2. Skierowanie na danie lekarskie- wzór


Ocena ryzyka zawodowego

 1. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
 2. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
 3. Karta informacyjna identyfikacji zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego


Inne dokumenty i BHP

 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Check lista do wdrożenia: apteczka, wyposażenie, instrukcje, oznakowania
 3. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 4. Karta ewidencji wyposażenia pracownik
 5. Wzór znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym
 6. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia
 7. Informacja o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 8. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 9. Rejestr pracowników, narażonych na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 10. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 11. Tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 12. Oświadczenie pracownika o przeciwdziałaniu mobbingu


Palenie wyrobów tytoniowych i elektronicznych

 1. Informator o zakazie palenia.