PROCEDURY
SANITARNO-HIGIENICZNE

300.00 

Wydanie: Gdańsk 1, 2022
Copyright: 2022
Autor: Dorota Kalinowska
Wydawca: Akademia Higieny

Autor: Dorota Kalinowska

Kategoria:

Opis

Zbiór procedur potrzebnych do zachowania higieny w zakładzie pracy. Książka składa się z  procedur,  instrukcji,  rejestrów i protokołu sterylizacji. W całości odpowiada na potrzeby rynku, spełnia wymogi ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Lista tematów:

Wiadomości ogólne, słowniczek

 • Procedura prowadzenia skóry i błon śluzowych
  1. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk
  2. Postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
  3. Zasady dezynfekcji skóry klienta/pacjenta przed zabiegiem
 • Procedura dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń
 • Procedura postępowania przy wykonywaniu czynności, w  trakcie których może dojść lub dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
  1. Postępowanie z odpadami
  2. Postępowanie z maszynami, narzędziami i akcesoriami
  3. Postępowanie z powierzchniami skażonymi materiałem organicznym
  4. Zasady mycia i dezynfekcji narzędzi
  5. Zasady sterylizacji narzędzi
 • Higiena stanowiska pracy
 • Postępowanie z brudną bielizną
 • Zasady higieny dla terapeutów mobilnych
 • Postępowanie w epidemii SARS-CoV-2 według wytycznych Ministra rozwoju, pracy i technologii z Głównym Inspektoratem Sanitarnym:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym
 • Procedura w razie podejrzenia koronawirusa u pracownika
 • Procedura postępowania w razie podejrzenia koronawirusa u klienta lub osób trzecich
 • Rejestr zapoznania się z procedurami
 • Ewidencja substancji/środków chemicznych

+ instrukcja jak wdrożyć poprawnie dokumentacje.

Dlaczego warto?

 • nie musisz tracić czasu na tworzenie kilkunastu procedur i instrukcji sanitarnych
 • pełna dokumentacja w wersji gotowej do wydruku w tym wersja word do edycji
 • łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji i możliwość przygotowania placówki do kontroli sanepidu
 • zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego klientowi i bezpieczeństwo pracy personelu

Procedury udostępniam w wersji word do edycji wraz z instrukcją postępowania.

AKT REGULUJĄCY:

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Art. 16.

1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń